oprør fra midten

oprør fra midten

Indlægaf Søren Skogstad » 25. aug 2010 22:08

Kasper Planeta Jensen kpj@kemi.dtu.dk

Havde en kronik i information og en samtale med Poul Friis i radioens p1
http://www.information.dk/237953
Jeg sendte ham en mail, det gav anledning til nogle gode kommentarer fra Kasper og en mængde kommentarer fra bestyrelsen - det hele er samlet nedenfor - god læselyst
Søren Skogstad

Kære Kasper...

Tillyke med kronikken i information og med Poul Friis her til morgen

Vi er, heldigt nok, flere der deler din holdnig om at samfundet og dets
strukturer er ved at køre af sporet.
Vi har også tænkt lidt over hvad der er at gøre ved det.

Jeg sender dig et par links nedenfor:

Omgangen med vore ressourcer:
http://visionspartiet.dk/default.asp?id=54315&toppkt=

Hvad er det der er galt i vort samfund?
forum/viewtopic.php?f=2&t=171

Og lidt mere om nødvendigheden i at ruske op i samfundet og et par
forslag til hvordan det kan
gøres.
forum/viewtopic.php?f=2&t=151

Vi er igang med at gøre partiets Visioner mere jordnære, så de er til at
håndtere i almindelig debat.
Heldigvis /uheldigvis er partiet kemisk renset for rigtige politikere -
så vi arbejder med at sprede ideerne på lidt
længere sigt, i det håb at kunne knytte an til ligesindede og lære heraf
på vejen.
Se denne henvendelse som en sådan 'anknytning'

mvh
Søren Skogstad Nielsen

http://www.linkedin.com/myprofile?trk=hb_tab_pro

Kære Visionsparti

Tak for jeres venlige henvendelse.

Mange af jeres holdninger er absolut beundringsværdige, og I har da også identificeret en række af de problemer, som jeg også mener, vi
står overfor.

Jeg står dog tvivlende overfor jeres gennemslagskraft og alternativt-holistiske tilgang til verden - jeg frygter, at I derved allerede har taget briller på, der vil forhindre jer i at besidde den fornødne objektivitet, når dagen kommer og problemerne reelt skal løses.

Jeg synes f.eks., globaliseringen har masser af gode sider - at der er selviske interesser på spil for at udnytte globaliseringskraften til egen fordel, endog af en meget organiseret karakter, gør ikke hele globaliseringen omsonst; tværtimod. Det samme gælder jeres holdninger til (bio)teknologi, vækst, økonomi osv., der efter min mening kommer til at lide under en fornægtelse af disse kræfter i stedet for at forsøge at vende dem og bruge dem til det gode. Teknologisk udvikling er et grundvilkår ved menneskets opdagelsesdrift, ligesom globaliseringen; det afgørende er, hvordan kræfterne bruges; det er her, slaget står, som jeg ser det.

Grundlæggende savner jeg med andre ord "pragmatisme": For at ændre noget som helst, må man forstå det gældende system i detalje og udnytte dets spilleregler. For at ændre konsensus, må man tale til konsensus.

Og jeg må ærligt indrømme, selvom jeg absolut sympatiserer med mange af jeres holdninger, at jeg tvivler på, I kan komme igennem æteren med disse budskaber. Selvom mange af dem er fundamentalt vigtige, er det for meget på en gang, for forankret, for alternativt og for langt væk fra den herskende konsensus til at jeg tør spå jer nogen succes.

Uanset hvad, ønsker jeg jer den bedste vind, da det netop er græsrødder
som jeres, der er brug for i denne svære stund.

De venligste hilsener

Kasper

------------------------------------------

Kasper Planeta Jensen
Associate Professor

Technical University of Denmark
Chemistry DTU
2800 Kgs. Lyngby
DK - Denmark

Web: http://www.kpje.com
E-mail: kpj@kemi.dtu.dk
Phone: +45 45 25 24 09
------------------------------------------

Et rigtigt godt initiativ, Søren, og en smart måde at nå ud til andre på, og
at gøre opmærksom på vores eksistens og visioner over for de intellektuelle.
Det kan anbefales andre i bestyrelsen at gøre det samme.

Kaspers kommentarer bekræfter meget godt, hvordan andre opfatter os og vores
politik, og det kan vi lære af. Har ikke set hans artikel. Hvor kan den
ses?. Vil du, Søren, skrive tilbage til Kasper og sige tusind tak, og at vi
er meget glade for hans kommentarer samt at han har villet bruge tid på det.

Sådan umiddelbart er jeg ikke overrasket over kommentarerne. Det er meget
lig min egen oplevelse, da jeg kontaktede Professor Steen Hildebrandt, som
skriver rigtig gode bøger og artikler med smukt og indsigtsfuldt indhold -
og i øvrigt en kapacitet inden for business og ledelse. Han reaktion var
meget lig Kaspers. Begge tilfælde er gode eksempel på, hvad Birgit Tjalve
skrev for nylig, at mange sværmer om det åndelige, men er ikke grundfæstet i
det. Det viser vel bare, hvor unik Visions-Partiets rolle er.
Visions-Partiet forholder sig til alle livets aspekter - og det åndelige og
samhørigheden er en del af livet. Vores visioner - vores visdom - er
vigtige. Når vi arbejder for at indrette samfundet ud fra visdom - og
kærlighed, så vil livet i samfundet også udfolde sig visdomsfuldt, og den
kreative mangfoldighed får plads til at udvikle sig i harmonisk retning til
glæde for mennesket, jorden, universet, altet. Globaliseringen skal
udspringe fra visdommens kildevand. Jeg er meget enig i det som Eskild skrev
i en mail for nylig om 'En sund befolkning', at hvis vi virkeligt fokuserede
på dét, vil konsekvenserne virkelig være markante: Bedre indlæring i
skolerne, mindre kriminalitet, langt billigere sundhedsvæsen, bedre
livskvalitet, sundere befolkning - og globalt set: Mindre krige, mindre
forbrug, større medmenneskelighed, mindre behov for udpining af jorden,
accept af andres forskellighed osv osv. Visdom behøver ikke at være
uoverskueligt, besværligt, og umuligt at praktisere. På mange måder er det
simpelt. Små ændringer kan give store forandringer.

Det ville være ønskeligt om vi i partiet kunne tilbyde foredrag, som det
Eskild holdt på vores landsmøde. Det ville måske være en mere slagkraftigt
og udbytterig måde at få visionerne gjort levende på i folks bevidsthed. Det
kunne evt. arrangeres på gymnasier, skoler, foreninger mv.

/Flemming

bdt@our-site.dk

En god konklusion du der laver Flemming i forhold til Kasper P. Jensen, den kan jeg godt lide. Det at du fastholder, at partiet er grundfæstet i det åndelige, det er der styrken er.

Kh. Benny

tove.eriksen@pc.dk

Kære alle!!

ja, men jeg synes stadig det vil være en god ide, at beslutte os for en strategi.
Vil vi stille op til det næste valg?
Og hvad er vores hovedpunkter?

Vil vi gå ind i debatten. ?
Vil vi være et parti, som bare er utilfredse med det eksisterende? - og befinde os som en gruppe af 10% mennesker, som ikke har noget med samfundet at gøre.(Lars Mikkelsen har engang beskrevet dette)
Har vi ikke noget at tilbyde til den situation som landet står i? og her tænker jeg ikke kun på økonomien.

Hvorfor er der så mange der mener vi ikke har jordforbindelse? hvad kan vi bruge det til.?? Er det tilfældigt, eller afspejler det noget i os.?

For mig kan det godt være, som Eskilds og Flemmings forslag, En sund befolkning.
med underpunkter, men min tanke er, at det er godt at knytte det an til den debat der foregår, netop om økonomien..
Det vil også kræve ren jord, ren luft, rent vand og ren ild, (.forbrænding)

Det kunne så være som du siger Flemming, en eller nogle stykker fra partiet tager på foredragsturne i Danmark til de steder vi finder relevante, samtidig er der nogle som går mere i pressen, og så kan vi begynde at samle underskrifter til næste valg.
Måske ville det være godt, hvis vi kunne få Eskild eller Asger med igen, men ellers må vi klare det selv.
Vi skal vel have et anderledes bud end bare økonomisk vækst.

Kærligst ToveKære alle

Som jeg ser det, skal vi ikke stille op til næste valg. Det er ikke tiden
endnu. Og vi har ikke nødvendigvis et hastværk i den retning. Det er
nødvendigvis heller ikke det store mål.

Grunden til at det ikke er tiden nu, er at vi ikke har organisationen,
strategien, arbejdskraften, økonomien - for at nævne de vigtigste - til at
gå i gang med sådan et projekt. Det er et stort energikrævende projekt. Vi
må også huske på, at vi ikke fik nogen ind ved kommunal og regionalvalget
sidste år, hvilket ellers ville være mere realistisk end at komme i
folketinget. Faktisk fik vi mindre stemmer. Hvis vi skal gå i gang med sådan
et projekt, at stille op til folketinget, kræver det at alle yder en
betydelig indsats - og ikke kun bestyrelsen. Det er let at have et ønske om
at vi skal stille op, men praktisk...? Vi må være realistiske og lære af de
erfaringer, vi har gjort i den forbindelse.

Jeg synes det er skønt, at der er nogen, der har energi på at gå i gang med
projekter, store som små, og jeg vil altid støtte gode energier, og viser
det sig, at mange i bestyrelsen har energien på at gå i gang med et valg -
uanset ovennævnte situation - så er det jo det, vi gør.

At vi ikke stiller op til valg, betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal
deltage i debatten og være inaktive i det offentlige rum. De af os, der har
rollen til at gå ud i det offentlige rum og træde ind på den politiske
arena, er meget velkomne til det. Det gælder også at skrive læserbreve,
holde foredrag m.m. - eller bare deltage i vores debatforum. Det kan jeg kun
opfordre til.

I øvrigt kan jeg oplyse at vi har påbegyndt en strategi. For alle der var
med til VisionsWeekenden, ved, hvad jeg taler om. Og jeg mener vi skal holde
os til det, der blev klarlagt den weekend. Det vil ikke være smart, at der
kommer for mange andre ting og opgaver ind og overlapper. Så vil det bare gå
sådan, at vi har gang i for mange ting på en gang, og ingen af tingene
risikerer at blive færdiggjort.

Der er skudt en debat i gang her, og alle er velkomne til at give deres
besyv med.

/Flemming

bente.soennichsen@bbsyd.dk


Kære alle!

Hvor er det interessant at følge med i de nuværende debatter.
Jeg bliver meget inspireret og bruger mangen en stund til forbybelse, for så godt som det lader sig gøre, at finde ind til mine egne holdninger til de mange store spørgsmål.
Jeg bliver vældig udfordret i at være aktiv i debatten. Her kommer så et forsøg, uden nogen særlig rød tråd:

Personligt tror jeg heller ikke vi skal/kan stille op til næste folketingsvalg. Min fornemmelse er at vi bliver tvunget ind i at deltage i en valgkampagne på de nuværende/gamle energiers betingelse. At vi "drukner".
Når jeg læser vore nuværende oplæg til partiprogram under debatten, minder det meget om andre partiers måde at opstille et partiprogram. Vi bruger de samme overskrifter, omend indholdet er forskelligt. Jeg savner den nye tids energi og holismen udtrykt i den energi og med ord der udsender den energi.
Måske vi skal forsøge at tage udgangspunkt i nogle af Eskilds plancher fra sidste landsmøde?? - de ligger i dropboxen under forretningsplanen. At vi prøver at udforme et politisk program der er helt anderledes en de nuværende.
Egentlig er jeg enig i at vi mangler jordforbindelse, får et billede af at vi mangler en tragt (måske det samme som Sørens remtræk), hvorigennem vi kan hælde alle vore visioner ud i samfundet, så de bliver meget konkrete, også økonomisk.
Jeg har nærlæst Rolf Jacksons model for holistisk samfundsøkonomi. Jeg tænker han har en pointe i at skabe balance mellem den maskuline og feminine økonomi, mellem dynamik og væren. Jeg oplever hans model som realistisk og jordnær. Jeg kan se den som en tragt til vore visioner.
Jeg har læst Eskilds oplevelser med Rolf. Jeg har ikke umiddelbart modstand mod når jeg læser om og af Rolf. Kan se at Asger Lorentzen på Oberions hj.side fremgår som gæsteunderviser på hans lederuddannelse (ser dog ikke ud til at være gang i uddannelsen). Har lige bestilt hans bog "Frihed i fællesskab" om visionen om Solbyer. Personligt kunne jeg tænke mig at møde manden, finde ud af hvor han er nu.

Måske er vores fornemste opgave at være med til at løfte bevidstheden i Danmark. Det kan vi gøre på mange måder, foredrag, læserbreve, events, helt konkret bruge Kvindekanalen (den kører nu) og meget mere.
Har en fornemmelse af at hvis vore visioner skal føres ud i handling kræver det et løft af bevidstheden i befolkningen. Rolf Jackson skriver om en profeti om at Danmark skal blive jordens spirituelle hovedstad. At lyset skal udgå fra Nord har jeg hørt i andre sammenhænge.

I løbet af de mange uger hvor mange af jer har været aktive på mail/debat har jeg bl.a. ladet mig inspirere af 2 bøger
"Intelligente celler - overbevisningens biologi" af biolog Bruce H. Lipton. Meget, meget interessant, nyest forskning, her kan man virkelig tale om brobygning mellem de 2 verderne videnskab og ånd. Undervejs gennem bogen tænkte jeg flere gange at måden celler interagerer på viser os vejen til hvordan vi som celler kan fungere i samfundet lokalt, nationalt, internationalt, globalt. I det store som i det små.
Det fører mig til den anden bog "Frugttræ-strategien, om at give samtidig med at du selv vokser - en fremtidsvision, der bare ikke kunne holde mund" af Helen Eriksen, en kvinde med store visioner (og så er hun sønderjyde :-) .
I grunden er der jo rigtig mange mennesker/netværk derude der har noget at bidrage med.

Jeg er enig med Flemming i at vi efter sommerferien skal prøve at vende tilbage til at arbejde med forretningsplanen, finde frem til en strategi.

Har også besøgt den holistiske højskole i Stensbæk ved Gram. Et meget visionært og omfattende projekt. Nogle rigtig dejlige mennekser med gåpåmod ud over det sædvanlige, kender dem en lille smule fra spirituelle netværk. Kunne sagtens se at vi kunne bruge stedet til formidling af vore budskaber. Ligger i øvrigt i den mest vidunderlige natur, helt fantastisk energi. Kender 2 af bestyrelsesmedlemmerne som vi laver lydhealingstjenester sammen med.

Det er hvad jeg har på hjerte lige nu, for mig var det frugtbart at få formuleret mine tanker.

Ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer.
Flemming og jeg tager til Samsø med telt fra den 19.7.-30.7. hold op, hvor jeg glæder mig.

k.h. Bente

else@visionspartiet.dk

Kære alle

Jeg er, som Flemming og Bente, også af den mening, at det ikke er nu, vi
skal tænke på at stille op til folketingsvalg. Erfaringerne fra
regionsvalget in mente. Som vi tidligere har talt om, så er en satsning på
næste kommunalvalg måske en mere nærliggende idé. Men også det kræver et
stort arbejde i den mellemliggende periode.

Jeg læste også Kasper Planeta Jensens kronik i Information, og jeg synes, at
det er alle tiders, at du skrev til ham, Søren. Der er da sendt et budskab,
og han har læst vores politik. Genialt. Jeg hæftede mig ved hans slutreplik:
"Uanset hvad, ønsker jeg jer den bedste vind, da det netop er græsrødder som
jeres, der er brug for i denne svære stund."

Men altså - KPJ betragter os som græsrødder, - og det er vel heller ikke så
galt endda.

God sommer til alle.Kære Bente og andre i bestyrelsen

Dejligt at du er med i debatten igen med fornyet energi. Jeg kan godt følge
dig i, at vi meget nemt kommer til at gøre ting på samme måde, som andre
partier både i fremlæggelsen af det skrevne og sikkert også i handlemåden.
Tror at bruddet med gamle fastgroede holdninger, tankegang og vaner
indeholder kraften til at frembringe den nye energi, som alle mer eller
mindre bevidst ønsker (håber) snart skal komme. Ledighed behøves ikke at
være dårligt, hverken for én selv eller samfundet, penge nok eller for lidt,
behøves ikke at være dårligt, ingen uddannelse behøves at være dårligt osv.
Alle disse og lignende ting bliver der set ned på af samfundet, af vennerne,
af familien, af naboen, som det er nu. Det tilhører den 'gamle' energi.

Det ligger lige for at menneskets bevidsthed skal løftes en tak - og vil
blive det, koste hvad det koste må. Det fordre at vores gamle og slidte
holdning til tingene - vores opfattelse - udskiftes med en ny frisk og mere
tidssvarende energi. På sin vis fornemmer jeg, at det nye ligger lige for
næsen af os. Vi skal 'bare' samle det op. Ikke at jeg ved, hvad det nye
indeholder. Løftet i bevidstheden er også på vej, og det er Visions-Partiets
job, at tilføre noget substral, som hjælp til denne opblomstring. Mit
ordsprog er: "Hvis vi ikke ændre kurs, ender vi der, hvor vi er på vej hen!"
. Dette gælder i alle henseender: sundhed, politik, livsstil, dit liv, din
situation, sygdom etc.

Vi må ruske op i os selv og kikke indad, og tage en god relevant snak med os
selv.

Umiddelbart kunne en mulighed for at kombinere jordnærheden og den nye tids
holisme, være at bruge Sørens ide om at beskrive hvordan vil det være - og
se ud - i det samfund vi ønsker. Dvs. at beskrive hvordan det vil se ud med
vores bud på kriminalitet, på sundhedsområdet, på finansområdet, på
arbejdsmarkedet, på uddannelsesområdet i partiprogrammet.

Det er mit ønske, hvis Søren og Kim kunne koble disse områder op på
scenarier, hvor det beskrives, hvordan det ville være at leve et sted, hvor
vores visioner gennemføres i samfundet. Det har Søren tidligere udtrykt
også. Jeg synes det er en god og anderledes måde at lave et partiprogram på.
Jeg forestiller mig også, at partiprogrammet kunne krydres med billeder,
tegninger, evt. Eskilds tegninger fra foredraget og meget gerne andet
spændende illustrativt.

Eskild har i en tidligere mail beskrevet konsekvenserne af 'En sund
befolkning', hvis vi som samfund virkelig gik ind for det. Hvordan ville det
f.eks. være, hvis vi fik udbetalt borgerpenge?

Jeg kommer til at tænke på de udtagelser Nils Smedegaard Andersen, direktør
i Mærsk, kom med i nyhederne, om at alle skal yde og have mindre, hvis de
ikke gør. Det er typisk, han tilhører den 'gamle' konservative og
traditionelle energi og holdning, og viser dermed en mangel på fornemmelsen
for den nye tids visioner.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi alle i bestyrelsen funderede lidt over, hvad
indeholder den nye tids energi?

Hermed lidt strøtanker lagt op til debat.

/Flemming
Søren Skogstad
 
Indlæg: 121
Tilmeldt: 06. maj 2009 11:05

Tilbage til Politik

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 1 gæst

cron