Side 1 af 1

Penge, deres brug og misbrug

Indlæg: 29. aug 2010 22:08
af Søren Skogstad
Penge, deres brug og misbrug, Synspunkter fra Visions-Partiet

I den vedhæftede fil finder du argumenter for følgende synspunkter:


At den internationale monsterkapitals bestyrere er fuldstændig ligeglade med, hvad virkning deres dispositioner har på mennesker,
så længe de stadig kan flytte kapitalen til nye omgivelser, der giver mere profit.

  • Derfor skal alle kortsigtede kapitalbevægelser (spekulationsbevægelser) underkastes en skat (Tobin-skat).
  • Derfor bør gold ophobning af penge i almindelighed undgås, opsparing skal altid ledsages af et fremtidigt konkret formål.


At penge ikke har nogen værdi i sig selv. De repræsenterer tillid til at kunne få varer eller tjenesteydelser i fremtiden.
  • Derfor kan penge ikke handles, men de kan bruges, udlånes og opspares og gives væk.
  • Derfor kan man ikke få renter ved indlån, og udlånsrenter vil alene blive bestemt af bankens driftsudgifter, dens vurdering af lånets risiko og opbygning af bankens reserver.
  • Skat er en ordning, som svarer til, at en samfundsborger giver en gave til samfundet, som så giver gaven igen i form af ydelser eller penge.
  • Derfor skal penge givet som gaver til 'nonprofit' foretagender ikke alene være skattefrie, men kunne fratrækkes skyldig skat.