Menneskehedens lidelser gennem tiderne

Menneskehedens lidelser gennem tiderne

Indlægaf Garlin » 30. apr 2010 09:04

I historiebøgerne har vi kunnet læse om menneskehedens lidelser gennem de mange århundreder, men vi har aldrig rigtigt fået nogen dybere forståelse af, hvorfor det har været sådan. Vi har spurgt os selv om dette blot er menneskets vilkår som vi bare må acceptere, eller om menneskehedens historie kunne være forløbet på en anden og mindre lidelsesfuld måde.

Af andre gåder der har optaget os er f.eks. spørgsmålet om der er et højere formål med vort liv på Jorden, eller om vor tilstedeværelse her blot er en tilfældighed? Har vi en skaber? Og i givet fald: Hvorledes kan vi forholde os til denne? Fortsætter vor tilværelse efter døden, eller er døden en endelig afslutning på vor tilværelse som biologiske og åndelige væsner?
Usynlige åndelige ledere gav svar
I begyndelsen af det forrige århundrede, opstod der for første gang i menneskehedens historie en situation, hvor det blev muligt for åndelige ledere at give svar på nogle af disse vigtige spørgsmål. Baggrunden var at der i det 19. århundrede var opstået en del interesse for spiritisme, altså dette fænomen at mennesker på forskellige måder kunne kommunikere med væsner i det vi kalder ”de åndelige verdner”. Mennesker der var døde, kunne angiveligt beskrive deres tilværelse efter døden og tilværelsen de havde lagt bag sig som mennesker. Nogle af ånderne kunne ydermere få forskellige genstande som møbler og lignende til at løfte sig fra deres grundlag eller bevæge dem rundt i lokalet etc.

Disse begivenheder skabte en stor folkelig interesse for det okkulte i mange lande, og det var denne blomstrende interesse der gav menneskenes usynlige åndelige ledere ideen til at sætte sig direkte i forbindelse med de spiritistiske kredse for på denne måde at gøre deres viden og budskaber tilgængelig for menneskeheden.

I 1856 begyndte en lille gruppe af høje, åndelige ledere således at opsøge de spiritistiske kredse, for at finde nogen der turde have så meget tillid til dem at de kunne indgå i et samarbejde om at bringe viden ind i verden om de åndelige spørgsmål som optog menneskeheden på den tid, og som stadig optager mange mennesker den dag i dag. Efter ca. 50 års opsøgen af spiritistiske grupper, lykkedes det for de åndelige ledere at finde en spiritistisk kreds i Danmark de kunne samarbejde med, og i foråret 1913 begyndte arbejdet på en bog som blev udgivet første gang i 1920 under titlen ”Vandrer mod Lyset, et budskab til menneskeheden fra den oversanselige verden”. Denne bog kunne meget vel have ændret verdenshistorien, hvis bogen for alvor var kommet til offentlighedens kendskab. Desværre forblev bogen stort set ukendt, hvilket den faktisk har været helt frem til i dag, selvom mange i dag kender bogen ved navn, og færre har læst den.

Det var de åndelige lederes ønske at bogen først og fremmest skulle henvende sig til datidens litteraturkyndige og til akademikere, særligt til de teologisk uddannede. Det var de åndelige lederes ønske at disse akademikere ville tage bogen til sig og arbejde for en bredere offentliggørelse af bogens indhold af viden og oplysninger, og ad denne vej medvirke til at gøre bogens budskaber kendt, ikke kun i Danmark, men også i andre lande.

Det var ydermere de åndelige lederes erklærede ønske, at den viden som var indeholdt i Vandrer mod Lyset skulle tjene til at reformere Folkekirken i Danmark, og at denne reformation af kirkens lære skulle brede sig til landene omkring os. Man ville højne den åndelige kultur i vort land og lade denne tilstræbte åndelige og religiøse renæssance brede sig til landene omkring os og med tiden over resten af verden. Og da de budskaber man fra den åndelige verdens side ønskede at give os først og fremmest var af etisk, religiøs og filosofisk art, anså man den daværende kristne kirke, som jo var rodfæstet i de europæiske samfund, som en naturlig basis for udbredelse af den nye viden. Hvis det derfor kunne lykkes at reformere den kristne tros grundlæggende teologi ville det ad denne vej være muligt at nå det mål der var ønsket: en bedring af livsvilkårene for menneskeheden. Derfor valgte man i første omgang at henvende sig specielt til de ledende præster i den danske folkekirke. Bogen blev umiddelbart i forbindelse med sin første udgivelse i 1920 sendt til bl.a. alle landets daværende biskopper, samt en del provster og præster.

Men desværre kom der ikke noget ud af denne satsning på kirkens ledere og forkyndere. Den Danske Folkekirke valgte at ignorere bogen, og da dette gik op for de åndelige ledere, var det for sent. Bogen var udgivet. Indholdet og formen var fastlagt. Man kunne nu blot håbe på at menneskers almindelige nysgerrighed og åndelige søgen ville være tilstrækkeligt til at kendskabet til bogen ville brede sig blandt befolkningen ad andre veje.

Desværre gik det heller ikke sådan. Interessen for det spirituelle lagde sig efterhånden som vi kom længere op i det 20. århundrede. Og den politiske udvikling i Europa gjorde at man snart fik andre ting at tænke på. Desuden fik de økonomiske teorier og læresætninger stadig stigende bevågenhed i politiske og akademiske kredse, idet man i stadig stigende grad mente at samfundene bedst kunne styres (og befolkningerne bedst ledes) gennem økonomisk motivation og styring. Det såkaldte industrisamfund, samt de teorier og mekanismer der skulle opretholde og videreudvikle velfærdssamfundet, var de tanker der optog sindene mest hos politikerne og andre lærte i tiden, hvilket i øvrigt har holdt sig siden. Der var ikke plads til andre filosofier end dem der kunne integreres i den økonomiske samfundsvidenskab. Samtidig havde folk nok at gøre med at skaffe til dagen og vejen, hvilket ikke har levnet meget overskud til fordybelse i religiøs filosofi.

2. Verdenskrigs ødelæggelser og rædsler taler for sig selv. Man spurgte sig selv: Hvis der virkeligt var en gud, hvorledes kunne Han da tillade et sådant omfang af ødelæggelser og menneskelige lidelser?

Efter krigen drejede alt sig om forbedring af arbejds- og levevilkårene for de industrialiserede landes arbejdende befolkninger, og spørgsmålet om sikringen og udviklingen af den materielle levestandard har faktisk været på den primære politiske dagsorden lige siden.

Åndelige ledere gav ikke op
Nu kunne man tro at de spirituelle interesser blandt mennesker dermed havde fået dødsstødet, og at der ikke ville være udsigt til at menneskenes åndelige ledere nogensinde ville kunne få deres budskaber til menneskeheden ind i verden. Men sådan skulle det ikke gå. I de første årtier efter krigen blev de første mennesker født til verden som begyndte at sprede tankerne om ”vandbærerens tidsalder”, ”den ny tid” eller ”en ny verdensorden” som ville indtræffe ved overgangen til det ny årtusind. Disse tanker er altså ikke opstået ved en tilfældighed. De er ideer som blev ”født” ind i verden af de mennesker som fremførte dem, en viden som disse mennesker bragte med sig fra deres tilværelse i det hinsidige før de blev født. Den begejstring disse nye tanker vakte, var bl.a. med til at skabe gnisten i ungdomsoprøret og hippie bevægelsen i 60`erne og begyndelsen af 70`erne. Den såkaldte new-age bevægelse opstod, og de tanker som dengang opstod af denne subkultur har holdt sig mere eller mindre uforandret i årene siden, selvom selve bevægelsen efterhånden har klinget noget af og er blevet afløst af mere moderne, nogle vil måske sige mere pragmatiske, alternative strømninger der ligger tættere opad tidens og arbejdsmarkedets krav og vilkår. Men det har aldrig været hensigten blot at skabe en subkultur. Naturligvis skal new-age tankerne og dens humanistiske værdier integreres i den etablerede samfundskultur og smelte sammen med den.

Vi er som mennesker såvel som kultur på mange måder et andet sted i dag end vi var for 100 år siden. Dette er grunden til at Vandrer mod Lysets form i dag kan tage sig lidt fremmedartet ud, f.eks. sammenlignet med nyere og især helt ny litteratur om spirituelle og filosofiske emner. Dette bør vi tage højde for hvis vi vælger at studere denne bog. Vi skal ikke lade os forvirre af det enorme skift i tidsånden fra denne bogs tid til vore dage. Men formår vi at tage højde for skiftet i tidsånden, kan læsning og fordybelse i Vandrer mod Lyset blive til overordentlig stor nytte og værdi for os.

I forordet til bogen fremgår det at ”Værkets hovedformål er at klarlægge for menneskene deres oprindelse, Guds forhold til dem og kampen mellem det gode og det onde, Lyset og Mørket, samt at meddele Kristi sande Lære, befriet for århundreders tildigtninger og forvanskninger.”

Ydermere fremgår det at ”værket falder i følgende hovedafdelinger:

1. En historisk fremstilling, Ardors Beretning, der går fra de ældste tider til vore dage.
2. 2 Taler af etisk-religiøst indhold, Kristi Tale og Guds Tjeners Tale, med nogle tilknyttede lignelser.
3. En kommentar til Ardors Beretning, der bliver fulgt kapitel efter kapitel. ”

Her er et link til Vandrer Mod Lysets website hvor bogen, samt forlagets øvrige udgivelser kan læses online: http://vandrermodlyset.dk
Jeg skal for god ordens skyld gøre opmærksom på at ovenstående præsentation af bogen står for undertegnedes egen regning og ikke nødvendigvis er i fuld overensstemmelse med Vandrer Mod Lysets Forlags egen udlægning af bogens betydning og evt. sammenhæng med andre esoteriske bøger og udlægninger.

Kim Garlin - Bestyrelsesmedlem

Vandrer Mod Lysets Forlag: http://vandrer-mod-lyset.dk
Garlin
 
Indlæg: 32
Tilmeldt: 05. maj 2009 09:05
Geografisk sted: Nakskov

Tilbage til Livsfilosofi

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 1 gæst

cron