Side 1 af 1

Støjeforurening på det æteriske plan ?

Indlæg: 05. mar 2011 14:03
af LarsS
Indsat i debatten på opfordring:

Nedenfor en interessant artikel fra forsiden af Kristeligt Dagblad. Danskerne lider af støjgener som aldrig før. Vi kan dårligt nok nå at falde til ro inden at vi igen skal udsættes for hverdagens støj og stress.

Det der rent faktisk finder sted er at menneskets æteriske legeme - det der har med LIVET at gøre - aldrig rigtigt når at regenerere. Æterlegemet er det, der regenererer os,vores livskræfter, blandt andet via leveren.

Vores søvnrytmer/kost etc. idag er ikke i tilstrækkelig grad istand til mere at give denne regeneration - og da rytmerne på alle andre planer også er i opløsning, rytmer i ernæring, i årstider, i døgnet etc., så er det virkelig en stor udfordring. Jordens æterlegeme er under voldsom forvandling - sandsynligvis med henblik på et polskifte, der vil indebære en fornyelse af det.

Støjgenerne har ikke bare med FYSISKE støjgener at gøre, men med alle de elektroniske og elektromagnetiske signaler som atmosfæren til dagligt er fyldt med, fordi vi mener vi ukritisk skal fylde verden op med elektronisk isenkram, mobiltelefoner og skærme allevegne, som vi hverken kan gennemskue eller forstå baggrunden for.

Alle disse signaler har reelt den virkning, at mennesker i større og større udstrækning bliver ude af stand til at besinde sig på deres egne tanker, på deres egen sjæl.

Det lyder måske mærkeligt, men den eneste modvirning mod denne konstante stress-påvirkning er at besinde sig på kunstnerisk og spirituelt farvede tanker. Det er på tænkningens område den store kamp foregår idag:

-alle mulige væsener bliver bragt ind i verden via elektromagnetismen - og de har kun sans for det intellektuelle og tekniske, ikke for den vej, mennesket skal gå

-mennesket skal omdanne sin tænkning så den bliver mere moralsk, mere ren, mere ordnet. Hvilket i sidste ende vil indebære at mennesket kommer til at gøre det bevidst, som planterne gør ubevidst. Deri ligger også fremtidens energi-kilde - som er en moralsk energikilde, der bruger den energi der ligger i planternes vækstkraft

Vi har altså valget mellem en stigende påvirkning af intellektuel tænkning i kraft at teknikken - og mere og mere forvirring i æterlegemerne - og så moralsk tænkning.

Altså blandt andet spørge sig selv, hvad vi skal med alle disse signaler og hvad der egentlig - åndeligt set - gemmer sig bag dem. Det spørgsmål stilles næsten ikke.

Når sjælen og energisystemet falder til ro begynder vi at kunne mærke os selv og mærke, hvad vi egentlig vil og hvad vi ikke vil medvirke til.

Naturen er en god kilde til dette.

(artikel på forsiden af Kristeligt Dagblad fredag 31. januar – )

Moderne mennesker higer efter stilhed .Nutidens liv er så fuldt af larm, at stilhed er blevet en luksusvare. Både i Danmark og på verdensplan valfarter stressede mennesker til stilhedsterapi af Nanna Schelde.

Lyden af Ingenting er i høj kurs. Stilhedsretræter, stilhedsyoga og stillekupeer tiltrækker tavshedstrængende danskere. Og på verdensplan valfarter hundredetusindvis af mennesker hvert år til stilhedsterapi hos den tavse kroatiske mand, som kalder sig Braco, og som ved sin ordløse tilstedeværelse har ry for at kunne forbedre folks livskvalitet og helbrede sygdomme.

Alt sammen udtryk for et stigende behov for at skrue ned for sindets larm, mener sognepræster og trendforskere.“Stilhed er helt klart blevet en mangelvare i det moderne samfund. ! Det er så svært at prioritere at være stille, for vi synes det er at lave ingenting.

Men det handler om at finde ind i den guddommelige stilhed, hvor Gud er hovedpersonen, og hvor det ikke handler om vores egne forventninger til os selv. Folk hungrer efter at overgive sig til stilheden og til Gud”, siger sognepræst Jette Dahl, som er freelancepræst og arrangerer stilleretræter.

Moderne mennesker søger stilheden, fordi selvoptagetheden giver os stress, mener sognepræst Peter Værum, der holder foredrag om stilhed, støj og stress. “Vi har brug for stilhed, fordi egoet larmer så meget, at vi får stress. Mange mennesker oplever, at det er svært, men samtidig vigtigt at få kontakt med sjælen, for sådan er vi skabt.

Hvis egoet larmer for meget, har man ikke kontakt til sin kerne, som er dér, hvor vigtige beslutninger træffes,” siger han. Dermed vil stilheden være blandt de mest prestigefyldte værdier i de kommende år, vurderer ph.d. og trendforsker Jesper Bo Jensen fre trendbureauet Fremforsk. “Vi søger det, vi ikke har. Der er larm overalt med mobiltelefoner, fjernsyn og computere, så stilhed er en mangelvare, og samtalekøkkenerne er blevet en banegård. Derfor er der en luksus og status i at sige, at man bor et stille sted eller tager på ferie i rolige omgivelser.Det er ligesom at have et medlemskort til fitnesscentret,” siger han.

Læge og forfatter Charlotte Bech med speciale i bevidsthedsudvikling er dansk kontaktperson for det kroatiske stilhedsfænomen Braco, som i november tiltrak 1600 danskere til sit stilhedsshow. Og ikke uden grund mener hun. “I gamle dage var vi stille i skumringstimen eller på marken.

Idag er der en foruroligende støjforurening over alt i det offentlige rum, og det gør sindet udadrettet og aktivt. Hele samfundet er på vej væk fra den stilhed, som det er vigtigt at finde tilbage til. Det kan stilhedsterapien hjælpe med til.” Som læge har Charlotte Bech en skepsis overfor alternativ behandling. Virkningen af stilhedsterapi er endnu udokumenteret videnskabeligt, men hun tvivler ikke på, at stilheden kan have en helbredende effekt på stressede mennesker.“

I den dybe stilhed aktiveres det parasympatiske nervesystem, og det betyder, at hele systemet og organismen regnererer. Jo mere man falder til ro, jo bedre virker den regenerering.Det har flere fået dokumenteret via blodprøver og scanninger.! I mange religioner er der tradition for at opsøge stilhed af de samme årsager,” siger Charlotte Bech


kh
Lars S.