Hvad er kræft ?

Hvad er kræft ?

Indlægaf LarsS » 31. okt 2011 18:10

Har Visionspartiet en kræft -politik - kan I fortælle noget om jeres sundhedspolitik, hvad til VP gøre for at kræftbehandlingen bliver mere effektiv i fremtiden, når I forhåbentlig snart får indflydelse ?

Nogen mere filosofiske spørgsmål:

Kan nogen kloge mennesker måske hjælpe mig med at besvare ovennævnte spørgsmål - hvad er kræft ?

I 1985 døde min fader af blodkræft - og for to år siden min søster af en løbsk, metastaserende kræft, der endte i leveren.

Hvad er kræft - der går ikke en dag uden jeg spekulerer på det -og ikke en måned uden man hører om en eller anden . der har fået det.

Mine tanker er disse.

-Fndes kræft kun i mennesket - eller også i naturen ? I så fald hvor ?

-Hvad er celledelingens hemmelighed ? Der synes at være sammenhæng mellem celledeling
og kræft, idet celledelingen jo går amok ved kræft.

-Hvad er det hemmelige "kontrolsystem", som lægevidenskaben kan konstatere går amok ved kræft - men hvis natur er en gåde for lægerne?

- Hvis kræft også findes i naturen, så må vi af naturen kunne lære, hvad det er, der kan dæmpe den overdrevne vækst- eller hvad ?

-Når nu overdreven vækst er en sygdom, når det rammer mennesker, hvorfor taler vi så konstant om vækst på samfundsområdet, når det drejer sig om produktion og forbrug af varer ?

-Er det sundt -eller måske i virkeligheden også en slags (samfunds-)sygdom?

kh
Lars S.
LarsS
 
Indlæg: 39
Tilmeldt: 10. nov 2006 20:11

Re: Hvad er kræft ?

Indlægaf LarsS » 16. nov 2011 23:11

Tove Eriksen fra Visionspartiet skriver:

Kære Lars!

Vi har snakket om det tidligere, og den bedste teori om kræfts opståen, er for mig den, som lægen Hamer har udarbejdet. Der skete det for ham, at hans egen søn, pludselig blev skudt, og 11/2 år efter fik han kræft, og det samme skete for hans kone. Hun fik også kræft 11/2 år efter at sønnen var død.Han begyndte så som læge at undersøge alle de kræftpatienter han havde været ude for, og fandt efterhånden frem til en masse om kræftsygdomme og deres opståen. Det kan findes ved at google Hamer. Det er allerede antydet i hans egen oplevelse, at før kræft opstår er der en udløsende faktor, eet chok af en art, som hvis det ikke behandles, forløses følelsesmæssigt, så sætter det sig og trykker menneskets livsenergi

Om det findes i naturen ved jeg ikke. Jeg tror at de der overlever en kræftbehandling, er fordi de skubbes så langt ud over kanten, at en overlevelsemekanisme går i gang Nogen går under af behandlingen, ikke af sygdommen

...

Du tænker selvfølgelig hvad det var der skete i din egen familie, hvorfor de skulle dø af den sygdom, og du tænker måske også på dig selv. Det bedste råd jeg kan give dig er at kende til alt i din familie, og så vil du måske se hvad det var de kæmpede med.Hvis jeg selv fik kræft ville jeg bruge Hamers metode.

Jeg tror ikke ordet kræft er tilfældigt, og jeg kan ikke huske, om jeg dengang fortalte om den gamle dame som var ved at dø af kræft, og nu lå derhjemme og ventede på at dø, og mens hun lå der hørte hun en radioudsendelse, og under den gik det op for hende at hun havde givet sin kraft væk. Hun beslutter sig for at tage den tilbage, og hum overlever i bedste velgåemde selv om hun da lå på det sidste og familien havde taget plejeorlov.

Naturen er for mig den bedste healer og pædagog og alt hvad vi mennesker søger.

Kærligst Tove

Nu sendte jeg til dig men du må gerne sende videre i netværket.
LarsS
 
Indlæg: 39
Tilmeldt: 10. nov 2006 20:11

Re: Hvad er kræft ?

Indlægaf LarsS » 16. nov 2011 23:11

Fra ernæringsekspert coach og kræftbehandler, Kristiane Ravn Frost, fik jeg følgende:

Kære Lars
Her følger mine tanker om hvad kræft er.
Som du ved har jeg coached en del mennesker med kræft - og med held for de er som regel kommet videre og er blevet raske igen.

Jeg tror ikke der er én årsag til kræft og alligevel ser jeg et fælles træk: Mennesker med kræft ofte lever ud fra omgivelsernes behov og værdier end ud fra egne. Og det i den grad at de nogle gange ikke kan mærke hvad der er rigtigt for dem. Andre gange mærker de det, men er så bekymrede for en eller anden konsekvens at de udskyder at gøre det der er rigtigt for dem. Det er ikke usædvanligt at jeg har snakket med pårørende til en kræft død og den afdøde bliver omtalt som et ejegodt menneske der altid var der for alle andre - og ih hvor er det uretfærdigt!

Jeg tænker faktisk ikke længere på kræft som en sygdom, men mere som et signal om at et menneskes liv ikke er i samklang med dets værdier og inderste drømme. Hvis det bliver rettet er der ikke brug for kræften længere og så forsvinder den. Kræft er sjælens måde at skabe balance og harmoni på når vi ikke lever i overensstemmelse med vore sande værdier og drømme. Forskellen på kræft og andre sygdomme set fra mit perspektiv er at kræft er en af de sygdomme som vi får når det vi går på kompromis med er et LIVSVIGTIGT område for os. Det betyder også at forskellige mennesker kan have samme uløste problemstilling, men for den ene mister livet værdi hvis det ikke bliver løst, for den anden er det irriterende, men ikke livsvigtigt. Den første vil udvikle kræft eller en anden livstruende sygdom hvorimod den anden mere sandsynligt vil udvikle en anden form for kronisk sygdom - ofte falder autoimmune sygdomme i den gruppe.

Når det så er sagt kan det jo se meget forskelligt ud for forskellige mennesker. Nogle mennesker, der får kræft har i det store og hele god orden i deres liv og lever et meget bevidst og højt sjæleligt udviklet liv og så er der en lille "livsvigtig detalje" der ikke er på plads. Andre har problemer på mange områder. Det siger sig selv at der hvor der er en enkelt ting, der ser jeg ofte de mirakuløse helbredelser, hvorimod der hvor der både skal ændres kost og livsstil, relationer skal forløses, selvværd behøver opbygges, og der skal ryddes op i ting og sager der roder vil det som regel tage længere tid.

Det hurtigste jeg har set er en ondartet brystkræft, der slet ikke skulle kunne helbredes, og hvor der blev givet livsforlængende kemo, der blev væk i løbet af to dage. Det langsomste tilfælde har taget nogle år med skiftevis helbredelse og tilbagefald til at gøre opmærksom på at hele problematikken var ikke færdig integreret .... endnu. Og så er det jo med at have kræfter til det, hvis det er en af dem der tager tid.

Jeg tror ikke vækst i sig selv er dårlig. Tværtimod tror jeg at intentionen om at vokse er både grundlæggende og livsbekræftende. Alt i universet ønsker at vokse og formere sig. På en eller anden måde. Jeg tror at det vi skal være opmærksomme på er, hvad det er der vokser. Er det "mig og mine værdier" der vokser. Så er der ikke plads til at kræft kan udvikle sig. Men udvikler jeg mig ikke og vokser jeg ikke, så er sandsynligheden for at jeg kompenserer stor og så er der noget usundt der vokser og måske bliver til kræft, måske bare overvægt og de deraf følgende folkssygdomme, hjertelidelser og diabetes i stedet for at jeg vokser, for vækst er liv! og dybest set vil vi alle leve!

Så blive ikke bange for vækst. Tværtimod. VOKS. Udvikl dig. Men gør det i genklang med dine sande værdier!

Kærlig hilsen

Kristiane

Aima Instituttet – En skole for livet
kristiane@aima.dk
36969413
www.aima.dk
LarsS
 
Indlæg: 39
Tilmeldt: 10. nov 2006 20:11

Re: Hvad er kræft ?

Indlægaf LarsS » 16. nov 2011 23:11

fra Lars Thomsen Mikkelsen, tidligere formand for Visionspartiet, og biodynamisk landmand følgende med overskriften "Stopkræfter"

Umiddelbart tænker jeg som biodynamiker på planteverden. Her opererer vi med vækstkræfter i plantens første del af livet (tænker på en 1-årig plante). En harmonisk og god vækst støtter vi med komøgspræparatet. Det er æterkræfterne, der befordrer væksten.

Senere skal planten sætte frø/frugter.Dertil behøver den blomster.Blomster har farver.
Farver kommer fra den astrale verden.

Her ved løvfald tager det astrale over i s f det æteriske, derved får bladene de fine farver. Altså planten kommer ind i en modningsfase, som vi understøtter med kiselpræparatet.

Det astrale er ikke inkarneret i planten, men kysser blot planten ude fra.
Befordret af insekter og fugle.

Men vigtigt er, at vækstkræfterne bringes til ophør.Det kommer de dårligt til i kvælstofgødede planter.

De sidste vil vel befordre kræft i os.

I os er det astrale inkarneret. Og også det æteriske.

Overdreven vækst kan være kræft. Konstant økonomisk vækst vil blive en kræft for samfundet.

Steiner nævner specielt tomaten som en plante, der styrker kræftvækst.Vindrueplanter har en vældig vækst – er ovenud æteriske.
Vel noget af grunden til, at alkohol er så kraftig en gift.

Planten ”nedstammer” fra mennesket.

Så de kosmiske love, der styrer planterne, er også en del af os.

Jeg tænker dette som et udgangspunkt.Hvordan kan vi udvikle stopkræfter i os, så kræftcellerne holdes nede?Det må være det, det især handler om.

Men i os må det skulle være beherskede astrale kræfter – ikke de emotionelle.

Det, der har mulighed for at beherske det astrale i os, er vores jeg.At udvikle et stærkt jeg må være en hjælp. Daglige meditationer er fx en mulighed til at forstærke jeget.
Og selvfølgeligt modne grønsager og frugter.

En moden gulerod har fx en afrundet ”spids” og netop ikke en spids rodende.

Det er, hvad der lige falder mig ind.

Mvh Lars Mikkelsen
LarsS
 
Indlæg: 39
Tilmeldt: 10. nov 2006 20:11

Re: Hvad er kræft ?

Indlægaf LarsS » 16. nov 2011 23:11

fra min egen artikel, KRÆFTENS BEKÆMPELSE, - metamorfose eller metastase som livsprincip, citerer jeg følgende, om sammenhængen mellem skizofreni og kræft:'

SAMMENHÆNGEN MELLEM SKIZOFRENI - OG KRÆFTGENER

Den 11.12.2007 kunne man i netavisen Bild der Wissenschaft læse om en rapport fra American National Institute of Mental Health, Tennessee

Undersøgelser foretaget af en række videnskabelige grupper på en kongres for neuropsykofarmakologi i Boca Raton, Florida, viser ifølge dette institut, at nogle af de samme gener går igen i begge sygdomme.

De fleste af de gener, der synes både at hænge sammen med skizofreni og kræft, har sammenhæng med såvel hjernekemi som hormonhusholdning., og de synes at have en ting til fælles.

Generne forekommer i flere udgaver, af hvilke den ene synes at fremskynde celledelingen afgørende, mens en anden har den modsatte effekt og virker bremsende på såvel stofskifte som celledelings-rate.

Den første synes af øge risikoen for en ukontrollerbar celledeling og dermed en degeneration af cellerne– netop hvad vi ser i kræft – mens den anden omvendt formindsker celledelingen. Samtidig forårsager et stofvekselsystem, der virker for langsomt, en uligevægt i visse dele af hjernen og forhøjer dermed risikoen for psykiske forstyrrelser som netop skizofreni.

Kræft og skizofreni forholder sig altså polært modsat – det vil sige at risikoen for begge sygdomme hænger sammen med de samme gener, men på helt modsat vis. På den måde nemlig, at bestemte gener forhøjer risikoen for den psykiske lidelse, mens de sænker faren for svulstdannelse – og omvendt. Visse former for genforandringer forhøjer risikoen for skizofreni, men nedsætter kræftrisikoen – og omvendt etc.

”Det er højst besynderligt, at en sygdom i hjernen, som er forbundet med meget kompleks menneskelig opførsel, på genetisk og cellulært område fremviser så frapperende sammenhænge med kræft, der er en af menneskelig opførsel udpræget uafhængigt optrædende sygdom.”

Sådan sammenfatter Daniel Weinberger fra National Institute of Mental Health resultaterne.

Endvidere har en undersøgelse af professor Frederic Limosin ved universitetet i Reims godtgjort, at risikoen for at dø af kræft er fire gange så stor for patienter, der lider af skizofreni, som for andre grupper. I undersøgelsen, der blev offentliggjort i tidsskriftet ”Cancer” deltog 3470 skizofreni-patienter.

ANTROPOSOFISK LÆGEKUNSTS BESKRIVELSE AF SKIZOFRENI-KRÆFT

Den ovenstående beskrivelse udgør en slående pendant til den polære modsætning imellem skizofreni og kræft, som beskrives indenfor antroposofisk lægekunst!

I den tyske psykiater, Rudolf Treichlers antroposofisk inspirerede grundværk om skizofreni, ”Der schizofrene Prozess”, står der i forbindelse med mistelten-terapi, at ved kræftsygdomme bliver formkræfter, som skulle forvandles til tænkning, liggende i organismen. Dette bevirker en uberettiget vækst i kroppen.

Ifølge antroposofien er stofskiftet blandt andet bestemt af disse formkræfters virkning i det metaboliske system. ”Formkræfter” kan også betegnes som livs- eller æterkræfter. Ifølge antroposofien er æterlegemet kroppens ”arkitekt”, den ikke-fysiske del af os, som på en måde indeholder masterplanen for hele vores krop- får den til at hænge sammen og leve. Med nogen ret kunne vi spørge, om vi ikke her har fat på det mystiske ”kontrolsystem”, som styrer celledelingen ?

Som det fremgår af Rudolf Treichlers bog, er æterlegemet kendetegnet ved, at det på en måde deler sig i to. En del af æterlegemet tager sig af de livsopbyggende processer i organismen, en anden del bruger mennesket til at danne sig forestillinger med.

At kræft opstår ved at formkræfter, der skulle omdannes til tænkning, bliver liggende i organismen, er ensbetydende med,at æterlegemet på en måde bruger livskræfter, det skulle bruge til at danne sig forestillinger med, til opbyggende virksomhed i stofskiftet – mens det omvendte er tilfældet for skizofreniens vedkommende – her benyttes æterkræfter, der skulle virke ubevidst opbyggende i stofskiftet til dannelse af forestillinger.

Literatur: Rudolf Treichler: Der schizofrene Prozess, Verlag Freies Geistesleben, 1981

kh
Lars Smith
LarsS
 
Indlæg: 39
Tilmeldt: 10. nov 2006 20:11


Tilbage til Livsfilosofi

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 1 gæst

cron