Hemmeligheden om Vitamin B17

Hemmeligheden om Vitamin B17

Indlægaf Garlin » 04. jul 2009 07:07

B-17 vitamin - også kaldet laetril og amygdalin

Efter mange års forskning lykkedes det i 1950 en entusiastisk biokemiker ved navn dr. Ernest T. Krebs, Jr., at isolere et nyt vitamin, som han gav nr. B17 og navnet ”laetril”. Som årene gik, blev tusindvis af mennesker overbevist om, at Krebs endelig havde fundet den endegyldige kur og fore­byggelse mod alle former for kræftsygdomme - en overbevisning, som en endnu større del af befolkningen deler i dag.

Tilbage i 1950 kunne Ernest Krebs ikke vide, hvilken hvepserede han var ved at stikke hånden i. De multinationale lægemiddelvirksomheder, som af gode grunde ikke var i stand til at patentere eller håndhæve eksklusivrettigheder på vitaminet, iværksatte et uovertruffent ondsindet propaganda-an­greb på B17-vitamin - på trods af, at der forelå uomtvistelige beviser på stoffets evne til at behandle alle de former for kræftsygdomme, som rammer flere og flere i det omgivende samfund.

Hvorfor erklærede den ortodokse medicin krig mod denne ikke-medicinske tilgang til kræftbehand­lingen? G. Edward Griffin, forfatter til bogen World Without Cancer, hævder, at svaret ikke er vi­denskabeligt, men politisk: Det skyldes den økonomiske og magtmæssige agenda, der tilhører de virksomheder og instanser, der dominerer den etablerede lægeverden.

Hvert år rejser tusindvis af amerikanere til Mexico for at få B17-vitaminbehandling. Det gør de, for­di vitaminet er forbudt i USA. De fleste af disse patienter har fået den besked, at deres kræftsygdom er uhelbredelig, og at de kun har nogle få måneder tilbage at leve i. Men en utroligt stor del af dem er blevet raske og lever nu et normalt liv.

Men de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA), American Medical Association, American Cancer Society og kræftforskningscentrene hævder fortsat, at laetril-behandlingen er svindel og humbug. De raske patienter har - hævder man fra disse institutioners side - enten oplevet ”spontan helbredelse”, eller også har de slet ikke haft kræft fra begyndelsen.

Og hvis nogle af disse patienter alligevel dør efter at have fået behandling med laetril, er talsmæn­dene for den ortodokse medicin meget hurtige til at sige: ”Se, hvad sagde vi? Laetril virker ikke!” Samtidig dør hundredetusinder af patienter hvert år efter kirurgiske indgreb, strålebehandling eller kemoterapi - men disse behandlingsformer bliver ved med at blive fremhævet som ”sikre og effek­tive”.

I USA har sundhedsmyndighederne i mere end 18 år forsøgt sig med strenge regler, men ikke love, for at forbyde B17-vitamin. B17-vitamin- eller laetril-behandling anvendes kun på visse hospitaler i Mexico, som behandler kræftsygdomme med ernæringsmæssige tiltag. På disse hospitaler er næs­ten 100% af patienterne blevet raske, hvis de ikke forudgående er blevet brændt af stråler, forgiftet af kemoterapi eller skåret i ved kirurgiske indgreb.

Hovedparten af de laetril-behandlede patienter rapporterer om positiv respons, lige fra en øget for­nemmelse af velvære og et lysere syn på livet til så mærkbare reaktioner som en forøget appetit og vægtforøgelse. Desuden får patienterne ofte deres naturlige hudfarve tilbage, og de oplever, at kræftrelaterede smerter og dårlig lugt enten mindskes eller forsvinder helt. I tusindvis af tilfælde har man kunnet bekræfte, at alle kræftsymptomer er fuldstændigt forsvundet.

B17-vitamin - i daglig tale kaldet ”amygdalin” eller ”laetril” - er et naturligt stof, der findes i en lang række vegetabilske fødevarer. Det findes i størst koncentration i frø fra frugter tilhørende ro­senfamilien, f.eks. abrikoskerner og andre bitre nødder. Mange frø, kornsorter og grønsager inde­holder meget små mængder B17-vitamin og udgør derfor en del af vores daglige kost.

Vigtigt!
Worldwithoutcancer.org.uk præsenterer ikke laetril eller nogen af de produkter, der nævnes, som en kur mod kræft. Alle de produkter, vi omtaler, anses for at være stofskiftesubstanser eller vitami­ner, som anvendes i ernæringsterapi og forebyggelse.

Vores information, samt de forskellige succeshistorier, kommer fra magasiner og breve, der er skre­vet af læger og personer, der har anvendt stofskifteterapi, og som ønsker at dele deres erfaringer med andre. Det er vigtigt at forstå, at der skal udvises forsigtighed, når man bedømmer dem. Vi de­ler dem med dig - ikke for at hævde, at du vil opleve de samme ting som dem, der skrev dem, men fordi vi mener, at du har ret til at vurdere selv.

De offentlige myndigheder så hellere, at vi tilbageholdt disse historier fra befolkningen, fordi de - efter myndighedernes opfattelse - udgør ”ikke-bevislige, medicinske påstande”. Men som tidligere nævnt er vores eneste påstand, at informationen er autentisk, og at de personer, der skrev historier­ne, er virkelige.

Sandhed er ikke sandhed, medmindre det er ”hele” sandheden, og disse succeshistorier er lige så meget en del af sandheden som de succeshistorier eller forskningsresultater, som kommer fra den ortodokse medicins side. Frie mænd og kvinder har ret til ”al” den information, der er tilgængelig, så de kan foretage gennemtænkte og oplyste valg, når det gælder deres helbred. Derfor deler vi disse succeshistorier som et tegn på, at vi udøver vores ret til ytringsfrihed og din ret til informa­tionsfrihed.

Informationen i denne brochure er kun beregnet til uddannelsesformål. Alle de produkter, der om­tales, er udelukkende ment som kosttilskud, der fremmer det generelle helbred og styrker kroppens egne forsvarsmekanismer mod sygdom.

Vær opmærksom på, at ved at give dig disse oplysninger gør vi ikke noget forsøg på at diagnosti­ce­re, behandle, kurere eller forebygge nogen form for sygdom. Intet i denne brochure må udlægges som medicinsk rådgivning mod en given sygdom. Før du anvender nogen form for behandling eller produkt mod dit helbredsproblem, bør du søge rådgivning fra en uddannet vejleder.

Det meste af informationen er ikke godkendt af den etablerede lægeverden. Sundhedsmyndighe­der­ne, American Cancer Society og American Medical Association har kaldt det for ”svindel” og ”kvaksalveri”.

Om B17-vitamin
Skabelsesberetningen 1:29: Gud sagde: Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde.

På trods af de store fremskridt, der er gjort inden for diagnosticering og behandling af ondartede svulster, er kræft stadig en af de hyppigste dødsårsager i de højt industrialiserede lande. Man har beregent, at en ud af tre vil dø af en eller anden form for kræft.

Det er rigtigt, at kirurgi og strålebehandling er i stand til at kurere nogle patienter med lokaliserede svulster, og at kemoterapi har virket helbredende på ca. 10 forskellige former for ondartede svulster, men det samlede antal af dødsfald som følge af kræftsygdomme er ikke faldet i nævneværdig grad i løbet af de sidste 15 år.

For ca. 60% af alle kræftpatienters vedkommende gælder det, at når først de får stillet diagnosen, er sygdommen så udbredt, at de kemoterapeutiske midler, man anvender i dag, ikke kan gives i dose­ringer, der er store nok til at ødelægge svulsten, fordi midlerne er stærkt giftige. Mange patienter kan ikke udsættes for hverken kemoterapi, kirurgiske indgreb eller strålebehandling på grund af u­ønskede bivirkninger. Og der findes adskillige former for svulster, som der endnu ikke findes en ef­fektiv behandling imod.

Worldwithoutcancer.org.uk kan med stor glæde præsentere et vegetabilsk stof, hvis svulsthæmmen­de virkning man har masser af års erfaring med brugen af, og hvis effektivitet man i løbet af de seneste 35 år har videnskabeligt bevist, primært gennem kliniske undersøgelser under ledelse af højtrespekterede stofskifteeksperter verden over. Blandt dem er

*
dr. Ernesto Contreras Rodriguez fra Oasis of Hope Hospital (tidligere Centro Medico y Hospital Del Mar at Playas de Tijuana, B.C.N. Mexico)
*
dr. Harold Manner fra Manner Clinic i Playas de Tijuana, Mexico
*
dr. Hans Nieper, tidligere direktør for Department of Medicine ved Silbersee Hospital i Hannover
*
N. R. Bouziane, M.D., tidligere direktør for Research Laboratories ved St. Jeanne d’Arc Hospital i Montreal
*
Manuel Navarro, M.D., tidligere professor i medicin og kirurgi ved University of Santo Tomas i Manila
*
dr. Shigeaki Sakai, fremtrædende læge i Tokyo
*
professor Etore Guidetti, M.D., fra University of Torino MedicalSchool i Italien
*
professor Joseph H. Maisin, Sr., M.D., fra universitetet i Louvain, Belgien, hvor han var chef for kræftinstituttet
*
dr. Dean Burk, tidligere chef for National Cancer Institute
*
dr. John A. Morrone fra Jersey City Medical Center
*
dr. Ernst T. Krebs, Jr., som udviklede laetril
*
dr. John A. Richardson, den modige læge fra San Francisco, som udfordrede myndighedernes ret til at hindre laetril i at blive anvendt i USA
*
dr. Philip E. Binzel, Jr., læge ved Washington Court House i Ohio, som anvendte laetril i mere end 20 år med fantastiske resultater

- og mange, mange flere højtrespekterede personer fra over 20 lande.

Dette kræfthæmmende stof er B17-vitamin (i daglig tale kaldet amygdalin eller laetril). Ifølge dr. Ernest T. Krebs, Jr., gør dets indholdsstoffer det livsvigtigt for os, hvis vi skal overleve uden kræft.

Den største koncentration findes i frøene fra frugter af rosenfamilien, f.eks. abrikoskerner og bitre nødder. Adskillige dokumenter fra oldtidens civilisationer, f.eks. Egypten på faraonernes tid og Ki­na 2.500 år før Kristus, nævner den behandlingsmæssige brug af afledte stoffer af bittermandler. 5.000 år gamle papyri fra Egypten omtaler brugen af ”aqua amigdalorum” til behandling af forskel­lige svulster i huden.

Den systematiserede brug af B17-vitamin begyndte først for alvor i første halvdel af det 19. århun­drede, da kemikeren Bohn i 1802 opdagede, at der blev udskildt hydrocyan-syre, når man destillere­de vand fra bittermandler. Snart var der stor interesse blandt forsker for at analysere dette ekstrakt, og det lykkedes Robiquet og Boutron at isolere et hvidt, krystallinsk stof, som de kaldte amygdalin (fra amygdala = mandel).

Dette vegetabilske stof, hvis kræftbekæmpende egenskaber man har kendt til i mange år, men som man i løbet af de sidste 20 år har bevist videnskabeligt - primært via dr. Ernesto Contreras Rodriguiz' forsøg foretaget på OASIS of Hope Hospital, tidligere kendt som Centro Medico y Hospital Del Mar i Playas de Tijuana, B. C. N. Mexico. Flere end 100.000 patienter har siden 1963 opsøgt dr. Contreras med henblik på behandling.

De har værdifulde oplysninger, f.eks. dokumenter, forskningsresultater og undersøgelser vedr. B 17-vitamin, monograf, beskrivelse af kliniske forsøg, biologiske og kemiske beskrivelser af, hvordan kræftceller ødelægges ved hjælp af B 17-vitamin, patientberegninger, patienthistorier, biografier, bibliografier, fotos, grafer, links - og meget mere.

I USA har sundhedsmyndighederne indført regler, ikke love, for at hindre, at læger i visse stater (ikke alle) anvender laetril-behandling. Der er ikke nogen egentlig lov mod laetril, og stoffet optræder heller ikke på nogen officiel liste over forbudte midler.

Man har også indført regler, ikke love, for at nedlægge forbud mod forsendelse og salg af laetril mellem staterne ved at påstå, at det enten er en ”ikke-godkendt nyt lægemiddel” eller en ”usikker og forfalsket fødevare eller tilsætningsstof”. Det er ingen af delene.

Amygdalin er ekstrakt af abrikoskerner, hvilket gør det til et kosttilskud og intet andet. Der var me­gen blæst om B17-vitamin for en del år siden, hvor nogle af verdens førende videnskabsfolk hævde­de, at hvis man indtog stoffet, ville dets indholdsstoffer med 100% sikkerhed gøre det umuligt for en kræftsvulst at udvikle sig - og dermed ville stoffet kunne udrydde kræft.

Lægemiddelkoncernerne slog øjeblikket ned på denne påstand og krævede, at der blev iværksat un­dersøgelser fra myndighedernes side. Disse virksomheder gør forsøg med de patenterede stoffer, de opfinder, således at man ved forsøgets afslutning - og hvis midlet godkendes - har eksklusivrettig­heder til at sælge det. De gennemfører aldrig forsøg med fødevarer, som ikke kan patenteres, og som derfor kan sælges i et supermarked (f.eks. vitaminer).

B17-vitamin som forebyggelse
B17-vitamin er en af hovedfødekilderne blandt eskimoer, hunzaer, abkasier og mange andre kultu­rer. Vidste du, at der blandt disse stammefolk aldrig er rapporteret om bare ét tilfælde af kræft?

Ifølge dr. Krebs har vi brug for minimum 100 mg B17-vitamin (svarer til ca. syv abrikoskerner) dagligt for næsten at garantere et liv uden kræft. Fødevarer, der indeholder B17-vitamin, er:

*
Kerner eller sten fra frugt: Her findes de højeste, naturlige koncentrationer af B17-vitamin, (bortset fra bittermandler, som har en højere koncentration). Æble, abrikos, kirsebær, nektarin, fersken, pære, blomme og svesker.
*
Bønner: Hestebønner (Vicia faba), kikærter, linser (spirede), limabønner, mung-bønner (spirede), rangoon-bønne, pralbønne.
*
Nødder: Bittermandel, macadamia, cashew.
*
Bær: Stort set alle vilde bær. Brombær, aroniafrugt, bær fra brasilianske pebertræer, tranebær, hyldebær, hindbær, jordbær.
*
Frø: Chia, hør, sesam.
*
Græsarter: Acacia, alfalfa (spiret), vandgræs, Johnson-durra, silkeplante, sudangræs, hvedegræs, hvidkløver.
*
Diverse: Bambusskud, fuchsia-plante, durra, vild hydrangea, takstræ (nåle og friske blade).

To tommelfingerregler
Ifølge dr. Krebs er den generelle retningslinie, at et tilstrækkeligt dagligt indtag af B17-vitamin kan opnås på én af følgende to måder:

1.
Spis alle B17-holdige frugter hele (inkl. kernerne), men spis ikke flere kerner end dem, du får i dig sammen med den hele frugt. Eksempel: Hvis du spiser tre æbler om dagen, så giver kernerne i de tre æbler en tilstrækkelig mængde B17-vitaminer. Du behøver ikke spise et halvt kilo æble­kerner.
2.
Én fersken- eller abrikoskerne pr. 5 kg kropsvægt menes generelt at være mere end tilstrække­ligt til at forebygge kræftsygdomme, men den specifikke dosis varierer fra person til person afhængig af dennes stofskifte og kostvaner. Eksempel: En mand, der vejer 90 kg, skal have 17 abrikos- eller ferskenkerner dagligt for at få en mængde B17-vitamin, der ligger på et biologisk set fornuftigt niveau.

Og to ting er vigtige at notere sig: Man kan altid få for meget - det gælder for alle de ting, man kan putte i munden. For mange kerner og frø kan f.eks. meget nemt give ubehagelige bivirkninger. Dis­se naturlige fødevarer skal indtages i biologisk fornuftige mængder (ikke mere end 30-35 kerner pr. dag).

Høje koncentrationer af B17-vitamin fås ved at spise de naturlige fødevarer i deres rå eller spirede form. Det betyder ikke, at moderat tilberedning vil ødelægge B17-indholdet. Fødevarer, der tilbere­des ved samme temperatur, som kinesiske retter tilberedes ved, vil ikke miste deres indhold af B17-vitamin.

PS.: Abrikoskerner må gerne sælges og anvendes til marcipanfremstilling af helsekostforretninger og matas.

Health News 2006

(Kilde: Helses danske hjemmeside)

Kim Garlin


Kim Garlin
Sidst rettet af Garlin 04. jul 2009 19:07, rettet i alt 1 gang.
"Still a man hears what he wants to hear
and disregards the rest."

Kim Garlin
Garlin
 
Indlæg: 32
Tilmeldt: 05. maj 2009 09:05
Geografisk sted: Nakskov

Re: Hemmeligheden om Vitamin B17

Indlægaf Søren Skogstad » 04. jul 2009 12:07

Kære Kim

Godt du gør opmærksom på den - man skal altså huske at spise skrog og kerner når man spiser æbler !.
Det har jeg faktisk altid gjort - siden jeg opdagede at det smagte dejligt.

Med hensyn til modstand mod naturmedicin, så skønner jeg den i stort omfang vedligeholdes af
de medicotekniske koncerner. Her er meget store kapitalkoncentrationer som er angste for
tab, de tager ikke deres produkters brugere med i deres aftenbøn - som andet end konsumenter.
Er de så onde? - næh men det er logikken i det samfund vi er kommet til at lave her i vesten.
mvh
Søren
Søren Skogstad
 
Indlæg: 121
Tilmeldt: 06. maj 2009 11:05

...

Indlægaf Martin E. Haastrup » 05. jul 2009 10:07

...
Sidst rettet af Martin E. Haastrup 19. jul 2009 16:07, rettet i alt 2 gange.
Martin E. Haastrup
 
Indlæg: 14
Tilmeldt: 19. feb 2008 12:02

Re: Hemmeligheden om Vitamin B17

Indlægaf blente » 06. jul 2009 15:07

blente
 
Indlæg: 8
Tilmeldt: 05. jul 2009 19:07


Tilbage til Hørt, læst eller set

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 1 gæst

cron