Side 1 af 1

Medicinstuderende ønsker undervisning i alt. behandling

Indlæg: 08. jul 2009 15:07
af Garlin
Akupunktur, kosttilskud og healing er ikke traditionelle fag på skemaerne på de danske medicinske fakulteter. Men det kan de måske blive. De danske medicinstuderende er nemlig åbne for at kombinere konventionelle behandlingsformer med de alternative.

I USA har mere end to ud af tre af de medicinske fakulteter udvidet deres traditionelle forståelse af lægevidenskab til også at omhandle undervisning om alternative behandlingsformer. I Europa er antallet to ud af fem. Men de danske medicinfakulteter har været tilbageholdende, selvom en større evalueringsrapport af den danske lægeuddannelse allerede i 1996 anbefalede undervisning i alternativ behandling.
Studerende vil vide mere om alternativ behandling

”Det er fjollet, at det ikke er blevet indført endnu,” siger Nicolai Damgaard-Mørch, medicinstuderende på 12. semester og tidligere formand for studenterorganisationen Medicinstuderendes Interessegruppe for Komplementær og Alternativ Medicin (MIKAM).

Og det er Nicolai Damgaard-Mørch ikke ene om at synes. Han og MIKAM stod i 2005 bag en ny undersøgelse, der viste, at ni ud af ti studerende syntes, det er relevant for en læge at have basal viden om alternative behandlingsformer.

Desuden så halvdelen af de næsten 500 adspurgte københavnske medicinstuderende gerne, at undervisning om alternativ og komplementær medicin blev en del af pensum.
Undervisning om alternativ behandling var ingen succes

Men den tilsyneladende begejstring fra de studerende ved Københavns Universitet er svær at spore hos de fynske medicinstuderende.

Syddansk Universitet tilbød som det første medicinstudie i Danmark et valgfrit kursus i alternativ medicin i efteråret 2007. Men i dag, halvandet år efter, er kurset ikke afholdt, fordi der var for få tilmeldte.

”De studerende prioriterer det ikke i en stram uddannelse med megen læsning, ” siger Helle Johannessen, som er leder ved Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling, der står bag det valgfrie kursus.
Et problem for patienterne

Helle Johannessen mener, at det går ud over patienterne.

I Danmark bruger mere end halvdelen af patienterne alternativ behandling, som udgør en stor industri, der omsætter for mange penge årligt.

Helle Johannessen mener derfor, det er vigtigt, at man ved, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Men når patienterne går til deres læge med det spørgsmål, kan kun få give dem et svar.

”Det er synd for patienterne, for de vil gerne vide mere og spørger deres læge til råds. Vi ønsker, at de studerende er bedre klædt på til den vejledning,” siger hun.
Løsningen er et kortere kursus

Ifølge Nicolai Damgaard-Mørch er problemet på Syddansk Universitet, at kurset er for stort i en presset uddannelse.

Han og resten af MIKAM foreslog derfor allerede i 2006 et kursus til de medicinstuderende i København, som var kortere. Det blev godkendt af studienævnet, men aldrig ført ud i livet.

I stedet har et nyt studienævn besluttet at skrive undervisning om alternativ behandling ind i studieordningen, så det bliver en fast del af kandidatuddannelsen fra foråret 2010. Her skal de studerende som en obligatorisk del af undervisningen informeres om, hvad det er for en type alternativ behandling og naturmedicin patienter opsøger, og hvordan den kan have betydning for den behandling, lægen ordinerer.

Fokus på kosttilskud

Studieleder Jørgen Olsen forklarer, at det kommer til at ligge tæt op ad den kliniske farmakologi, som er læren om lægemidlers sammensætning og virkning.

”Som det ser ud nu, fokuserer det mest på kosttilskud,” siger han.

Til spørgsmålet om, hvorfor der er gået så lang tid, forklarer Jørgen Olsen:

”Vi har i Danmark ikke haft tradition for at undervise i det på lægestudiet. Det har aldrig været et mål at undervise i behandlinger, som ligger uden for den lægevidenskabelige tradition.”
Alternativ behandling er ikke blot kosttilskud

Selvom det endelig ser ud til, at alternativ medicin kommer på skemaet, er Nicolai Damgaard-Mørch ikke entydigt tilfreds.

”Jeg kan godt være bekymret for, at de studerende ikke får noget særligt indblik i andre komplementære eller alternative behandlingsformer end naturlægemidler og kosttilskud,” siger han.

Ifølge ham bør de studerende have undervisning i en bred vifte af behandlingsformer.

”Det dækker jo kun knapt halvdelen af forbruget af komplementær og alternativ behandling i Danmark. Resten af spektret ser ud til at blive ladt lidt ude af billedet,” siger han, men tilføjer, at det er et skridt på vejen.

Jørgen Olsen er desuden åben for at tilpasse kurset, hvis det viser sig, at noget mangler, efter det er blevet afprøvet næste år.

Kilde: www.vifab.dk